Wyszukaj:

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 Wójt Gminy Koło informuje, że zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego dot. transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych, został wyznaczony koordynator, Pan Andrzej Konarski – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole, ul. Toruńska 83 tel. 721 227 666 (w godz. 7.30 – 15.30), e-mail gops@onet.pl


Transport taki przeznaczony jest dla osób:

- posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami,

- mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).INFORMACJA 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres zasiłkowy trwający od 1 czerwca 2021r. do 31 maja 2022r. będą przyjmowane: 

-elektronicznie od dnia 1 lutego 2021 r. za pośrednictwem platformy Emp@tia( empatia.mrpips.gov.pl), wybranych systemów bankowych oraz PUE ZUS – (Platformy Usług Elektronicznych ZUS);
-
tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 kwietnia 2021r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kole  ul. Toruńska 83 od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 13.00.


Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 63 27 21 389.Aby nie stracić prawa do świadczenia wychowawczego 500+ za pierwszy miesiąc nowego okresu zasiłkowego wnioski należy bezwzględnie złożyć do 30 czerwca 2021r.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole poszukuje osób zainteresowanych świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach umowy zlecenia. Poszukujemy osób posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty. Ponadto osoby zainteresowane powinny posiadać co najmniej półroczny staż pracy w jednej z poniższych instytucji:

- szpitalu psychiatrycznym,

- jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami

rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,

- ośrodku terapeutyczno - edukacyjno - wychowawczym,

- zakładzie rehabilitacji


Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 63 261 60 55.INFORMACJA

Od stycznia 2021 rusza bezpłatny kurs komputerowy dla początkujących i zaawansowanych. Oferta przeznaczona jest dla osób 25+.

Zajęcia odbywać będą się raz w tygodniu w terminie

styczeń-marzec 2021 w Liceum Ogólnokształcącym w Kole.

Zapisy i bliższe informacje pod numerem 508 171 368.Masz więcej niż 70 lat i podjąłeś decyzję, by pozostać w domu?

Zadzwoń pod numer 22 505 11 11 a lokalny ośrodek pomocy społecznej skontaktuje się z Tobą, ustali Twoje potrzeby i przydzieli Ci wolontariusza w ramach akcji #WspierajSeniora.

www.wspierajseniora.pl

Warto dotrzeć do seniorów z tą informacją - Ci, którzy mogą potrzebować pomocy mogą nie mieć dostępu do mediów społecznościowych.


Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole rozpoczął przyjmowanie żądań  o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, w związku z wnioskiem o przyznanie dofinansowania z Programu Czyste Powietrze.

ŻĄDANIE WYDANIA ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH LUB CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26


OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO JEGO LUB CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO WNIOSKODAWCY, WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI

WAŻNE

w związku z koniecznością podjęcia działań związanych z rozpowszechnianiem się coronawirusa COVID – 19 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole informuje, że w celu udzielania niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów:

63 272 13 89 w godzinach od 7:30 do 15:30

63 261 60 55 w godzinach od 7:30 do 15:30

721 227 666 w godzinach od 7:30 do 15:30Ponadto ważne numery telefonów znajdą Państwo na stronie www


https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacychInformujemy także, że wiele spraw urzędowych mogą Państwo załatwić przez internet na stronie www


https://www.gov.pl/Osoby objęte pomocą asystenta rodziny mogą kontaktować się pod numerem telefonu 725 333 055 w godzinach od 8:00 do 20:00.

 
Informacja dotycząca zmian w funkcjonowaniu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole
w związku z sytuacją epidemiologiczną

Szanowni Państwo,

ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 i tym samym zwiększone ryzyko jego przenoszenia, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, zwracam się z prośbą o ograniczenie wizyt w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kole i załatwianie spraw kontaktując się telefonicznie , za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pośrednictwem platformy Emp@tia.

Tel.0632721389
gops@onet.pl
empatia.mrpips.gov.pl

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole /-/
Cezary Tomczyk


  Wsparcie cudzoziemców w czasach pandemii

Wielkopolska INFOlinia Wsparcia


· AKTUALNOŚCI
· DANE TELEADRESOWE
· OŚRODEK
· POMOC SPOŁECZNA
· REJONY DZIAŁANIA
· KARTA DUŻEJ RODZINY
· GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
· ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY
· USTALENIE I WYPŁATA ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW
· ŚWIADCZENIA RODZINNE
· ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+, „DOBRY START”- 300+ 
· ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE
· FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
· PROGRAM ,, ZA ŻYCIEM”
· PRZEPISY I WNIOSKI
· KLAUZULA INFORMACYJNA
· INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2018 ROK

 

Przydatne linki:

  Gmina Koło - BIP * Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Portal Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie * Portal Pomocy Społecznej