INFORMACJA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (500+)

INFORMACJA DOTYCZĄCA NOWEGO OKRESUŚWIADCZENIOWEGOWniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

Administratorem Danych Osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole
Dane kontaktowe : tel.: (0...63) 27 21 389, fax.: 63 261 60 55, e-mail: gops@onet.pl
Powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Andrzej Konarski.
Dane kontaktowe:
e-mail:gops@onet.pl