DANE TELEADRESOWE

 

Adres Ośrodka: 62-600 Koło ulica Toruńska 83

tel. (0-63) 27 213 89 - Pomoc Społeczna, Przemoc w Rodzinie, Zespół Interdyscyplinarny, Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny, Świadczenia Wychowawcze (500+) Program Dobry Start (300+)

tel. (0-63) 26 160 55  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

fax. (0-63) 26 160 55

adres email: gops@onet.pl