OŚRODEK

Siedziba ośrodka  - Budynek przy ulicy Toruńskiej 83
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej obejmuję swoją działalnością teren gminy Koło

Funkcję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole pełni: Pan Cezary Tomczyk


Godziny urzędowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole od poniedziałku do piątku od 7:30 - 15:30