REJONY DZIAŁANIA

 

POMOC SPOŁECZNA
 

Arleta Antkiewicz

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej -pokój nr 5
 

Rejon działania: Czołowo, Aleksandrówka, Mikołajówek, Wandynów, Powiercie Kolonia, Chojny, Borki, Powiercie, Podlesie, Dzierawy, Ruchenna, Czołowo Kolonia
 

Sylwia Dużyńska

Starszy Pracownik Socjalny-pokój nr 3
 

Rejon działania: Kiełczew Smużny Pierwszy, Kiełczew Smużny Czwarty, Lucjanowo, Kamień, Kaczyniec, Dąbrowa, Wrząca Wielka, Sokołowo


Agata Bilińska

Starszy Pracownik Socjalny-pokój nr 5


Rejon działania: Przybyłów, Ochle, Skobielice, Kiełczew Górny, Lubiny, Leśnica

 

 

ASYSTENT RODZINY

Elżbieta Domowicz

Rejon działania - teren Gminy Koło

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY i KARTA DUŻEJ RODZINY

pokój nr 2 

Starszy Inspektor ds. Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego Barbara Klimek

 Starszy Inspektor ds. Świadczeń Rodzinnych Andrzej Konarski

 

 

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (500+) i PROGRAM DOBRY START (300+)

pokój nr 5

Starszy Inspektor ds. Świadczenia Wychowawczego Monika Kujawa